Welcome Home Church

Eenheid door Verscheidenheid

Activiteiten

Welcome Home Church organiseert onder andere de volgende activiteiten:

 

Samenkomsten

Iedere 1e, 2e, 4e (en eventueel 5e) zondag van de maand hebben we om 10.00 uur een gezinssamenkomst in de Stadslaankerk.

 

Celebrations

De 1e samenkomst van de maand staat in het teken van Celebration, daarin vieren we dat we met elkaar tot het gezin van God behoren. We vieren het Heilig Avondmaal en na de samenkomst eten we met elkaar en is er tijd voor fellowship.

 

Kindersamenkomsten

Voor de kinderen is er een speciale Kindersamenkomst. Na de aanbidding gaan de kinderen naar hun eigen samenkomst om daar met elkaar te kunnen (op)groeien.

 

Vaderhartavonden

Iedere 3e zaterdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur, organiseren we een interkerkelijke Vaderhartavond. Op deze Vaderhartavonden worden wisselend sprekers en bands uitgenodigd uit binnen- en/of buitenland. Ongeveer 2 keer per jaar hebben we tijdens de Vaderhartavond een Profetic Worshipnight, waarbij tijdens de Worship ruimte is voor het uitspreken van profetieën, ter bemoediging en vertroosting, onder leiding van de Heilige Geest

 

Genezingsdiensten

Eens of vaker per jaar houden we Genezingsdiensten. Dit doen we samen met andere Churches of Ministries. Op 14 en 16 juli 2017 hebben we Genezingsdiensten gehouden met medewerking van Evangelist Jan Zijlstra van Wings of Healing. Ook in 2018 zullen weer Genezingsdiensten georganiseerd worden, o.a. op 20 en 22 april 2018 en in september (data wordt binnenkort gepubliceerd)

 

Bidden en Vasten

Iedere maandag in de oneven weken houden we Bidden en Vasten. 's Avonds is er een bidstond vanaf 19.30 uur in een huiselijke sfeer (voor meer informatie hierover verzoeken we u om contact met ons op te nemen).

 

Pastoraat

Voor een ieder die deelneemt aan Welcome Home Church is er mogelijkheid voor het krijgen van Pastoraat. Hierin bieden we o.a. het programma 7-stappen aan. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoon of mail.

 

Man Active

Een aantal keren per jaar houden we een activiteit voor mannen. Door Man Active ontmoeten we elkaar in een ontspannen sfeer om zo gesprekken met elkaar te hebben en een leuke activiteit te doen!

 

WHC-Jeugdavonden

Voor de jeugd van 12 - 30  jaar zijn we kort geleden een activiteitenprogramma opgestart. Deze jeugdavonden vinden plaats de vrijdagavond (eens per 2 weken) en mogelijk ook eens op een zaterdagmiddag en/of zaterdagavond

We organiseren avonden, maar ook doe-activiteiten, om het met elkaar over het leven(de) geloof te hebben. Daarnaast zijn we ook geconnect met andere Churches en Jeugdgroepen en bezoeken soms andere groepen of Events op andere locaties.

Heb je interesse om aan WHC-Jeugdavond(en) deel te nemen? Laat het ons weten!


Blijf voor de activiteiten en het laatste nieuwe onze agenda bekijken of onze facebookpagina voor de meest actuele infromatie!

 

 

Volg ons ook op:

www.facebook.com/welcomehomechurch.nl