Welcome Home Church

Eenheid door Verscheidenheid

Maatregelen in verband met preventie coronavirusSinds de uitbraak van het coronavirus is er wereldwijd veel aandacht om verspreiding tegen te gaan en heeft de Nederlandse regering inmiddels vergaande maatregelen genomen. 


Voor Welcome Home Church is de gezondheid en veiligheid van onze leden en gasten zeer belangrijk!


Als Welcome Home Church volgen wij dan ook strikt de adviezen en richtlijnen van het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid.


Daarbij is er serieus gebed nodig tegen verspreiding van het coronavirus, welke momenteel als plaag over de wereld gaat!


We houden het volgende in acht:


Conform de afgekondigde maatregelen van 23 maart 2020 van het RIVM zullen per Samenkomst niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn, conform regel 2d. We zullen hier nauwlettend op toezien en ook gaan registreren.


Afspraken:


  • Kom naar Samenkomst of Gebedsavond op de voor jou meest hygiënische manier;
  • Bij binnenkomst eerst handen wassen, daarna desinfecteren;
  • Geen hugs en elkaar niet aanraken;
  • Geen handen geven;
  • Na bezoek toilet handen wassen en desinfecteren;
  • In de kerkzaal en gebedssamenkomst naast elkaar zitten met minimaal 1,5 meter afstand, gezinnen/echtparen mogen wel naast elkaar zitten;
  • Bij koorts, griepverschijnselen, benauwdheid of zware verkoudheid thuisblijven!;
  • Houdt bij het koffiedrinken gepaste afstand tot elkaar (minimaal 1,5 meter).


Middelen:


De nodige middelen/desinfectiematerialen zullen aanwezig zijn om de hygiëne te kunnen borgen, zoals handalcohol, desinfecterende zeep, papieren handdoekjes, wegwerp schoonmaak-handschoenen, wegwerpdoekjes enz. 


Daarnaast hebben we vooraf, maar ook achteraf, een intensieve schoonmaak van de gebruikte ruimtes, middelen en materialen.


Overige informatie:

 

In lijn met de maatregelen binnen Nederland zullen wij ons houden aan de door de regering opgedragen maatregelen in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus.


De meest actuele afspraken zullen steeds gepubliceerd worden op deze pagina van de website en zullen ook bij de ingang van het kerkgebouw duidelijk zichtbaar zijn op een flyer.


Dit vergt van een ieder een stuk inzet, maar daarbij blijven wij als gemeente juist in staat om elkaar te ontmoeten maar ook gasten te ontvangen die op zoek zijn naar een God die leeft!